Thuis batterijen

Thuis batterijen maken het dus mogelijk om meer van je zelf opgewekte elektriciteit te verbruiken.

Voor zonnepaneel installaties geplaatst in 2021 is automatisch het nettarief volgens werkelijke afname van toepassing. Dit houdt in dat je betaalt voor de elektriciteit dat je werkelijk afneemt van het net en een vergoeding krijgt voor de elektriciteit die je op het net injecteert.  De vergoeding voor de geïnjecteerde elektriciteit zal lager zijn dan kostprijs van de aangekochte elektriciteit. Hierdoor is het belangrijk om de opgewekte energie van uw zonnepanelen zo veel mogelijk zelf onmiddellijk te verbruiken. Dit kan door uw verbruiksprofiel aan te passen aan de PV-opwekking m.a.w. elektrische apparaten in te schakelen als er voldoende elektriciteit opgewekt wordt door de zonnepanelen. Daarnaast kan de opgewekte energie ook tijdelijk worden opgeslagen in batterijen om deze dan op een later tijdstip te verbruiken. Thuis batterijen maken het dus mogelijk om meer van je zelf opgewekte elektriciteit te verbruiken. Hierdoor stijgt dus het rendement van je installatie.

Naast het opslaan van de overtollige elektriciteit in batterijen kan je de energie van de zon ook opslaan in een warmwaterboiler. Om deze later te gebruiken voor uw sanitair warm water.

Zend ons een bericht